Informacije o obdelavi osebnih podatkov fizičnih oseb

Skrbimo za vašo zasebnost

Družba RADENSKA d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci s svojo iniciativo skrbi za zaščito in varovanje osebnih podatkov, spoštuje zasebnost oseb in vse pridobljene osebne podatke obdeluje z ustrezno preudarnostjo in s spoštovanjem. 25.5.2018 je vstopila v veljavo Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, L 119, 4. maj 2016, v nadaljevanju: “Uredba ali GDPR«), ki opredeljuje način obdelovanja osebnih podatkov in predpisuje pravila za njihovo obdelovanje.

Da bi delovali v skladu z novo Uredbo, smo Vas dolžni informirati o Vaših pravicah v okviru varovanja Vaših osebnih podatkov, namenu in načinu njihove obdelave, komu jih posredujemo ter kako dolgo jih hranimo.

Katere osebne podatke obdelujemo, s kakšnim namenom, na kateri podlagi ter kako dolgo jih hranimo?

Vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, obdelujemo na podlagi pogodbenega odnosa, ki se je ustvaril s potrditvijo Splošnih pogojev sodelovanja v storitvi digitalni jedilnik s cenikom za točno določen namen – sklenitev in izpolnitev pogodbenega razmerja med Radensko d.o.o. in Gostincem.

Od Vas prevzemamo naslednje osebne podatke:

  • ime in priimek,
  • e-mail,
  • telefonska številka.

Zavezujemo se, da bomo zbrane osebne podatke obdelovali zgolj za prej opredeljen namen.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Osebni podatki se hranijo za čas veljavnosti pogodbenega odnosa in še 5 let od prenehanja veljavnosti le-tega, razen, če zakon ali drug prisilni predpis ne določa drugače. Po poteku tega roka jih bomo trajno izbrisali.

Kakšne pravice imate po predpisu uredbe (EU) in komu posredujemo vaše osebne podatke?

Radenska d.o.o. zagovarja načela in pravice, ki so predpisane z Uredbo, zato je pripravljena popolnoma sodelovati pri zaščiti Vaših pravic.

Za zaščito Vaših osebnih podatkov imate naslednje pravice, ki jih predpisuje Uredba:

  • Pravica do dostopa do Vaših osebnih podatkov;
  • Pravica do popravka Vaših osebnih podatkov;
  • Pravica do izbrisa Vaših osebnih podatkov (pravica do pozabe);
  • Pravica do omejitve obdelave Vaših osebnih podatkov;
  • Pravica do prenosa Vaših osebnih podatkov;
  • Pravica do ugovora;
  • Pravica do pritožbe pri nadzornemu organu v primeru, če menite, da obdelava Vaših osebnih podatkov krši predpise o varstvu podatkov.

Dostop do vaših osebnih podatkov ima le omejeno število zaupnih zaposlenih, katerih dostop urejajo tako tehnični, kot tudi upravni ukrepi.

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam niti ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven družbe Radenska d.o.o.) razen tistim, katere zagotavljajo zadostno izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov na način, da obdelava ustreza zahtevam Uredbe in da varuje vaše pravice in ki so z nami sklenili pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov ter so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalec, ki obdeluje vaše osebne podatke je ENJOI d.o.o., Mlinska ulica 26, 2000 Maribor. Vaši osebni podatki v naših sistemih in procesih so zaščiteni (obstajajo tudi drugi tehnični in administrativni ukrepi za njihovo zaščito).

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

Postopek izvajanja pravic

Za morebitna vprašanja glede GDPR ter v zvezi realizacijo vaših pravic v zvezi osebnimi podatki se prosimo obrnite na:
E-pošta: gdpr@radenska.si

RADENSKA d.o.o.
Boračeva 37
Radenci, 9252, Slovenija

V primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki vas bomo morda zaprosili za dodatne podatke. Če ugotovimo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati, imamo pravico zavrniti vašo posredovano zahtevo.

Na vašo zahtevo, na podlagi katere uveljavljate svoje pravice glede osebnih podatkov, bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.
Za zaključek Vam zagotavljamo, da bodo Vaši osebni podatki pri nas na varnem ter, da z njimi rokujemo na način, kot bi želeli, da bi tudi drugi obdelovali naše osebne podatke.

Radenci, 1.11.2020

Radenska d.o.o.

Pričnite uporabljati digitalne jedilnike brezplačno!

Preizkusite enjoi digitalne jedilnike še danes in si zagotovite 1 mesec brezplačnega MAXI paketa in s tem izboljšajte svoje poslovanje!